Peinture place de la Révolution

De Cuba a Burkina Faso: els Comitès de Defensa de la Revolució

Aquestes estructures van ser reproduïdes al país centreafricà com a sistema de democràcia directa, autoorganització popular i defensa armada de la Revolució d’Agost...